gap quan lot

Cách gấp quần chip

Mới nghe chắc bạn cũng thấy buồn cười phải ko? Quần chip nhỏ như vậy thì cần gì phải gấp hay phải học cách gấp làm gì cho tốn công? Cá nhân tôi trước đây cũng nghĩ như vậy và đến nay thì vẫn lười như thế. tranh son dau...